Logo Przedszkola Publicznego nr 4 STOKROTKA w Błoniu
Powróć do: strona główna

Dokumenty

 

 

RODO
W związku z wdrożeniem z dniem 1.01.2023 Polityki Ochrony Danych Osobowych i Polityki Bezpieczeństwa Informacji niniejszym zamieszczamy klauzulę informacyjną

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

            Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Krogulec adres przedszkola. w Błoniu, ul. Grodziska 15

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – b.duch@obslugarodo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego